Ukrainian Society for Neuroscience
Про товариство > Керівництво

Керівництво

Вищим керівним органом Товариства є загальні збори, які проводяться раз на три роки під час чергової конференції Товариства.

Керівництво

О. О. Кришталь - Президент Українського товариства нейронаук, академік НАН України, директор Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, завідуючий Відділом клітинної мембранології

Д. А. Василенко - віце-президент Українського товариства нейронаук, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, головний редактор журналу "Нейрофізіологія"

Н. В. Войтенко - науковий секретар Українського товариства нейронаук, доктор біологічних наук, заступник директора Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України 

Члени Президії

П. В. Білан (Київ, Інститут фізіології імені О.О.Богомольця НАН України)
В. В. Білошицький (Київ, Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України")
М. С. Веселовський (Київ, Інститут фізіології імені О.О.Богомольця НАН України)
С.О. Довгій (Київ, Національний центр "Мала академія наук України")
С. Ю. Іванова (Київ, Інститут фізіології імені О.О.Богомольця НАН України) – скарбничий
М. В. Йолтухівський (Вінниця, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова)
С. М. Корогод (Дніпропетровськ, Міжнародний центр молекулярної фізіології НАН України) 
О. В. Лісовий (Київ, Національний центр "Мала академія наук України")
О. О. Лукьянец (Київ, Інститут фізіології імені О.О.Богомольця НАН України)
О. Ю. Майоров (Харків, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України)
М. Ю. Макарчук (Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Л. В. Натрус (Київ, Національний медичний університет імені О. Богомольця)
М. А. Пацева (Київ, Інститут фізіології імені О.О.Богомольця НАН України) - виконавчий секретар
О. Г. Родинський (Дніпропетровськ, ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”)
І. В. Романенко (Луганськ, Луганський державний медичний університет)
Г. Г. Скібо (Київ, Інститут фізіології імені О.О.Богомольця НАН України)
А. О. Чернінський (Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
О. А. Шандра (Одеса, Одеський національний медичний університет)
Я. М. Шуба (Київ, Інститут фізіології імені О.О.Богомольця НАН України)

 


follow us on
FacebookВсесвітній тиждень мозку в Україні

  Ukrainian biological site Department of brain physiology Physiology in Ukraine Ukrainian society for neuroscience