Розширені тези

Традиційно редакція журналу "Нейрофізіологія" пропонує авторам опублікувати розширені тези у форматі короткої статті.

Матеріали можуть бути подані українською, російською або англійською мовами.

Максимальний об'єм тексту короткого повідомлення (стендової доповіді) - 4 сторінки (кегль 14, інтервал 1.5) + 2 одиниці ілюстрацій (простих). При цьому до об'єму враховується список літератури, але не входять підписи до рисунків.

За своєю структурою матеріали повинні відповідати такій, прийнятій в журналі, а саме УДК, заголовок, докладні відомості про авторів, коротке резюме, ключові слова, вступ, методика, результати та їх обговорення, список цитованої літератури, таблиці, якщо вони є, та підписи до рисунків. Якщо стаття викладена українською або англійською, необхідно додати реферат російською мовою та текст резюме українською (для авторів - громадян України). Просимо також надати корректні транслітерації прізвищ авторів вказаними мовами.

В статтях використовується міжнародна система одиниць СІ; молярна концентрація вказується як "М" (а не моль/л). Рисунки додаються до тексту повідомлення у вигляді окремих файлів.

Усі умовні позначення на рисунках повинні бути розшифровані у підписах до них.

Цитовані джерела вказуються в тексті номерами в квадратних дужках. У списку літератури джерела вказуються у порядку їх цитування в тексті (а не в алфавітному або в якомусь іншому порядку). Максимальна кількість джерел - 10. Для статей вказуються автори (ініціали перед прізвищем), назва статті в лапках, назва журналу (курсивом), том, номер, перша та остання сторінки, рік (в дужках). Для монографій вказуються автори, назва книги (курсивом), видавництво, місто видання, рік (в дужках). Для статті в збірнику або глави монографії після назви вказується "в кн.:", далі - назва книги з відповідними реквізитами і сторінки.

Матеріали можуть бути подані під час реєстрації на конгресі або електронною поштою.

Адреса для запитань з приводу публікації: neu_nei AT yahoo.com

Головний редактор журналу "Нейрофизиология/Neurophysiology"
Д. А. Василенко

Registration deadline is extended

New registration deadline is April 16, 2017

Save the date

  • Registration deadline - April 16, 2017
  • Congress starts - June 7, 2017