Administration - Ukrainian Society for Neuroscience

Administration

Administration

Society's Management

The highest administrative body of the Society is the general assembly, which takes place every three years during the regular congress of the Society.

Executive Committee of the Society:

Dr, Prof. Oleg Krishtal - the President
Dr, Prof. Dmytro Vasilenko - vice-president
Dr, Prof Nana Voitenko - vice-president
Dr. Svitlana Ivanova - treasurer, scientific secretary
Dr. Andrii Cherninskyi - executive secretary

Council of the Society:

P. V. Belan (Kyiv)
V. V. Biloshytskyi (Kyiv)
M. S. Veselovsky(Kyiv)
S. O. Dovgii (Kyiv)
M. V. Yoltukhivsyi (Vinnytsa)
S. M. Korogod (Kyiv)
O. V. Lisovyi (Kyiv)
O. O. Lukianets (Kyiv)
O. Yu. Mayorov (Harkiv)
M. Yu. Makarchuk (Kyiv)
L. V. Natrus (Kyiv)
O. G. Rodynskyi (Dnipropetrovsk)
I. V. Romanenko (Rubizhne)
G. G. Skibo (Kyiv)
O. A. Shandra (Odessa)
Ya. M. Shuba (Kyiv)
Yu. Salyha (Lviv)

NEWS

Розпочато збір членських внесків за 2022 рік

* * *

Школярі запрошуються до участі у Нейроконкурсі! Детальна Інформація на офіційному сайті. Переможець представлятиме Україну на міжнародному змаганні.

* * *

* * *

Find us on Facebook:

* * *