Премія 2018 року: анонс - Ukrainian Society for Neuroscience

Премія 2018 року: анонс

Оголошується конкурс на щорічну Премію П.Г. Костюка

Премія надається Фондом Костюка та Науковим товариством ім. Шевченка (США).

На премію можуть претендувати молоді вчені (з науковим ступенем кандидата наук), що працюють в Україні в галузі біомедичних досліджень з не більш ніж 10-річним (на 11.11.2018) стажем роботи після захисту кандидатської дисертації. Науковці, що вже отримували цю Премію, не можуть приймати участь у конкурсі.

Кандидати  повинні представити:

  • одну сторінку CV (англійською мовою);
  • перелік рецензованих публікацій (не тез конференцій) за останні 5 років будь-якою мовою (англійська, українська, російська); короткий опис (не більше півсторінки) свого конкретного внеску в дослідження;
  • короткий виклад своїх наукових досягнень та цілей (англійською мовою, до двох сторінок) з обов’язковою адресацією критеріїв, що наведені нижче;
  • pdf копію найкращої публікації заявника (англійською, українською або російською мовами).

Заява має бути написано англійською мовою, використовуючи шрифт не менше, ніж 11pt, поля не менш ніж 1,5см і організована в описаному порядку у вигляді окремого файлу PDF.

Вся документація повинна бути надана в електронному вигляді. Аплікацію надсилати у вигляді приєднаного файлу (прізвище.pdf) за адресою kostyuk.award@gmail.com до 11 листопада 2018 року (включно).

Будуть враховуватися такі критерії:
а)  оригінальність  та інноваційність ваших наукових підходів;
б)  здатність зробити все можливе з наявних ресурсів;
в)  значення ідей досліджень;
г)  значення отриманих результатів;
д)  наукові заслуги заявника та рівень публікацій.
Кожна категорія буде оцінюватися за 5-ти рівневою шкалою, максимальна кількість балів 25. Якщо два або більше кандидати набрали однакову кількість балів, вони поділять премію.
Підрахунок балів і відбір переможця буде здійснюватися донорами Фонду Костюка наукового товариства ім. Шевченко в США (зарубіжними вченими, що працюють у сфері біомедичних досліджень).

Лауреати Премії Костюка будуть нагороджені меморіальним знаком і персональною грошовою премією (30 тисяч гривень) в ході спільного урочистого засідання Вченої Ради та Ради молодих вчених Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України. Переможці та номінанти будуть мати можливість для презентації своєї наукової роботи на церемонії нагородження.

Більше інформації про Фонд Костюка можна знайти за посиланням.

NEWS

Розпочато збір членських внесків за 2023 рік

* * *

Школярі запрошуються до участі у Нейроконкурсі! Детальна Інформація на офіційному сайті. Переможець представлятиме Україну на міжнародному змаганні.

* * *

* * *

Find us on Facebook:

* * *